ILJAGU BAKKAŁ
   


Legenda:
KREWNI W LINII PROSTEJ   WSPÓŁMAŁ-ŻONKOWIE Odsyłacz do strony ŁAZARZ (ELEZAR) BAKKAŁ   LEJA (babcia LA) 1861-1943

APEL DO OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH W DIAGRAMIE
(szczególnie w dwóch ostatnich poziomach)
- starajcie się, aby powstały podstawy do utworzenia następnych pozycji w kolejnych poziomach
SZYMON BAKKAŁ 1889-1973   TEODOZJA NIEŻYWIEŃ-SKA 1889-1982
ARKADI-USZ JANCZEW-SKI 1911-?   HELENA LEJA 1919-2018   MARIAN LEJA 1916-1983
ANTONI JANCZEW-SKI 1928
  MIRA WIŚNIEW-SKA 1931
WADZIM 1940   MARINA PANINA 1957   MAGDA PENTC 1949   MAREK 1950-2007   MAŁGOSIA BOGDAŃ-SKA
1952
JUREK 1953   BASIA JANKOW-SKA 1952 AGNIESZKA PIONTEK 1952   JUREK 1951   DOROTA WACHOW-ICZ 1962 ALINA 1954
LENA 1988 JAKUB 1977   EWA
1976
KASIA
1983
  MAŁGOSIA
1986
DOMINIK 1974   BEATA KOWALEW-SKA 1974 KASIA
1984
(?)
2007
@Mail.ru